آخرین تحولات سریال گیسو از زبان رضاگلزار
رضا گلزار به همراه دوستان و طرفداران
Rezzarrover
دشت نور انتخاب و پیشنهاد ویژه “محمدرضاگلزار”
رضاگلزار مرد اول سینمای ایران به انتخاب مردم
۳ مرداد

کانال تلگرام رضاگلزار و پست جدید

محمد رضا گلزار | کانال تلگرام رضاگلزار و پست جدید

پست تلگرام شخصی رضا گلزار در تاریخ ۹۵/۵/۲

۱ مرداد

محمدرضاگلزار کانال تلگرام افتتاح کرد

محمد رضا گلزار | محمدرضاگلزار کانال تلگرام افتتاح کرد

راه جدید ارتباطی با محمدرضاگلزار و تاسیس کانال تلگرام زیر نظر شخصی خودش. در تاریخ ۳۰ تیر سال جاری محمدرضاگلزار کانال رسمی تلگرام خود را افتتاح کرد. پست تلگرامی رضا گلزار در تاریخ ۳۱ تیر:

۱۰ بهمن

پیامک جدید محمدرضا گلزار;غیبت و تاریکی

محمد رضا گلزار | پیامک جدید محمدرضا گلزار;غیبت و تاریکی

پیامک های ۱۰ بهمن ۱۳۹۴

۹ بهمن

پیامک جدید محمدرضا گلزار;مشکلات را رها کنید

محمد رضا گلزار | پیامک جدید محمدرضا گلزار;مشکلات را رها کنید

پیامک های ۹ بهمن ۱۳۹۴

۸ بهمن

پیامک جدید محمدرضا گلزار;به خاطر مردم تغییر نکن

محمد رضا گلزار | پیامک جدید محمدرضا گلزار;به خاطر مردم تغییر نکن

پیامک های ۸ بهمن ۱۳۹۴

۷ بهمن

پیامک جدید محمدرضاگلزار:عشق خدا

محمد رضا گلزار | پیامک جدید محمدرضاگلزار:عشق خدا

پیامکهای محمدرضاگلزار ۷بهمن۱۳۹۴

۶ بهمن

پیامک جدید محمدرضا گلزار: همه ما از جوهری محصور یا قدرت و نیرویی الهی سرشاریم

محمد رضا گلزار | پیامک جدید محمدرضا گلزار: همه ما از جوهری محصور یا قدرت و نیرویی الهی سرشاریم

پیامک های  ۶ بهمن ماه ۱۳۹۴

۵ بهمن

پیامک جدید محمدرضا گلزار:من همچنان خواهم رفت ماندن در کار نیست

محمد رضا گلزار | پیامک جدید محمدرضا گلزار:من همچنان خواهم رفت ماندن در کار نیست

پیامک های  ۵ بهمن ماه ۱۳۹۴

۴ بهمن

پیامک های جدید محمدرضا گلزار;نیروی الهی

محمد رضا گلزار | پیامک های جدید محمدرضا گلزار;نیروی الهی

پیامک های ۴ بهمن۱۳۹۴

۳ بهمن

پیامک های جدید محمدرضا گلزار;خوبی کن

محمد رضا گلزار | پیامک های جدید محمدرضا گلزار;خوبی کن

پیامک های ۳ بهمن ۱۳۹۴